Ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ για τις Ημέρες Καριέρας ΕΚΠΑ 2022
Παρακαλώ αναγράψτε το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου της εταιρίας που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο
Διαφωνώ απόλυταΔιαφωνώΟύτε συμφωνώ/ ούτε διαφωνώΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
α) Τα βιογραφικά σημειώματα που λάβατε ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις των προς πλήρωση θέσεων
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε συμφωνώ/ ούτε διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
β) Οι υποψήφιοι που ήρθαν σε επαφή μαζί σας ήταν ενήμεροι για τις απαιτήσεις των προς πλήρωση θέσεων
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε συμφωνώ/ ούτε διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
γ) H διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης των συνεντεύξεων μέσω της πλατφόρμας ήταν εύκολη
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε συμφωνώ/ ούτε διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
δ) Η υποστήριξη που λάβατε από τους συνεργάτες μας για την χρήση της πλατφόρμας, σας διευκόλυνε στην δημιουργία ηλεκτρονικού περιπτέρου και στην πραγματοποίηση των συνεντεύξεων
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε συμφωνώ/ ούτε διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
ε) Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας ήταν τόσο όσο αυτές που γίνονται δια ζώσης
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε συμφωνώ/ ούτε διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Παρακαλούμε αναφέρατε τον αριθμό των συνεντεύξεων που υλοποιήθηκαν