Ημέρες Καριέρα 2023 (φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος)
Παρακαλούμε αναφέρετε την επωνυμία της εταιρίας που εκπροσωπείτε
Παρακαλούμε αναφέρετε το πεδίο / τα πεδία που δραστηριοποιείται η εταιρία που εκπροσωπείτε
Παρακαλούμε αναφέρετε το ονοματεπώνυμο του στελέχους της εταιρίας σας που έχει ορισθεί ως υπεύθυνος για την διοργάνωση των Ημερών Καριέρας 2023 και αποτελεί το contact person με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΚΠΑ
Παρακαλούμε καταγράψτε το e-mail του ατόμου που έχει ορισθεί ως Εκπρόσωπος της Εταιρίας σας για τις Ημέρες Καριέρας ΕΚΠΑ 2023
Παρακαλούμε καταγράψτε το τηλέφωνο εργασίας του Εκπροσώπου της Εταιρίας σας για τις Ημέρες Καριέρας ΕΚΠΑ 2023
Παρακαλούμε καταγράψτε το κινητό τηλέφωνο του Εκπροσώπου της Εταιρίας σας για τις Ημέρες Καριέρας ΕΚΠΑ 2023
Αναφέρατε με ποιον τρόπο ενημερωθήκατε σχετικά με την διοργάνωση των Ημερών Καριέρας 2023. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν τρόπους πληροφόρησης