Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (FOLLOW-UP)

Η συμβουλευτική σχέση, δηλαδή η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στον σύμβουλο και τον συμβουλευόμενο δεν ολοκληρώνεται με την ικανοποίηση του αιτήματος του δεύτερου και την ανάληψη δράσης εκ μέρους του. Η παρακολούθηση της πορείας του μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων συναντήσεων και της έκβασης των προσπαθειών του αποτελεί καθήκον του συμβούλου. Μέσω της μεταπαρακολούθησης (followup) θα δίνεται η δυνατότητα στον συμβουλευόμενο να επικοινωνήσει εκ νέου με τον σύμβουλο, χωρίς να αισθάνεται αμήχανος ή άβουλος, ενώ ο σύμβουλος θα λαμβάνει ανατροφοδότηση σχετικά με τη μεθοδολογία που εφάρμοσε. Η συγκατάθεση του συμβουλευόμενου για επόμενη επικοινωνία με τον σύμβουλο θα εξασφαλίζεται μέσω του ερωτηματολογίου αξιολόγησης που θα συμπληρώνει κατά τη λήξη της συμβουλευτικής συνεργασίας.

Η εκ νέου επικοινωνία με σύμβουλο του Γραφείου θα πραγματοποιείται σε εύλογο διάστημα (12-24 μήνες) μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας και μπορεί να έχει τη μορφή τηλεφωνικής κλήσης, επιστολής (ηλεκτρονικού ή συμβατικού ταχυδρομείου) ή πρόσκλησης σε επόμενη εκδήλωση του Γραφείου. Σε κάθε περίπτωση, εκφράζεται το ειλικρινές ενδιαφέρον του συμβούλου για την πορεία του συμβουλευόμενου και τις συνέπειες της απόφασής του, θα ζητούνται πληροφορίες για την κατάσταση που βιώνει και θα ενθαρρύνεται η διατήρηση της επικοινωνίας με το Γραφείο Διασύνδεσης.

 

Skip to content