Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  • Δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων φοιτητών και αποφοίτων,
  • Προώθηση ευκαιριών απασχόλησης από επιχειρήσεις και οργανισμούς σε φοιτητές και αποφοίτους του Ιδρύματος.
Μετάβαση στο περιεχόμενο