Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η ομαδική συμβουλευτική παρέχεται μέσω της οργάνωσης εργαστηρίων (workshops)  και αποτελεί μια ολοκληρωμένη δράση που φέρει τον τίτλο: “Διαμορφώνω την Επαγγελματική μου Ταυτότητα και Αναλαμβάνω Δράση“. Τα εργαστήρια  οργανώνουν και συντονίζουν οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και τα μέλη της διοικητικής υποστήριξης του Γραφείου Διασύνδεσης.  Τα εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής είναι τρίωρης διάρκειας και πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το πλήθος των συμμετεχόντων ανά εργαστήριο δεν θα υπερβαίνει τα είκοσι άτομα, προκειμένου να ενθαρρύνεται η συμμετοχή όλων.

Οι θεματικές ενότητες των εργαστηρίων ομαδικής συμβουλευτικής, οι οποίες θα εμπλουτίζονται συνεχώς είναι οι εξής:

1) Δημιούργησε ένα Επιτυχές Ξεκίνημα της Επαγγελματικής σου Ζωής: Βιογραφικό ΣημείωμαΣυστατική ΕπιστολήΣυνέντευξη Εργασίας.

2) Αναπτύσσω τον Προσωπικό και Επαγγελματικό μου Εαυτό: Βιωματικό Εργαστήριο Προσωπικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης.

3) Μετάβαση σε επόμενες εκπαιδευτικές επιλογές: Πληροφόρηση για ΠΜΣ του ΕΚΠΑ στις α) Θετικές & β) Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

4) Find a Job or Make a Job?

Skip to content