Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

Αγγελίες Εργασίας

SCYTALYS – Software & Testing Engineering Bootcamp

22 Φεβρουαρίου 2024 SCYTALYS S.A.

Επιστημονικά πεδία: Θετικές Επιστήμες Πολυτεχνική

Data Scientist

20 Φεβρουαρίου 2024 MET4

Πρακτική Άσκηση στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΕΙ

19 Φεβρουαρίου 2024 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επιστημονικά πεδία: Νομικές, Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες Φιλοσοφική

Business Applications Analyst – SAP/MM/PM

19 Φεβρουαρίου 2024 PwC Greece

Επιστημονικά πεδία: Θετικές Επιστήμες Πολυτεχνική

Business Applications Analyst – CRM & Web Portals

19 Φεβρουαρίου 2024 PwC Greece

Επιστημονικά πεδία: Θετικές Επιστήμες Πολυτεχνική

Data Engineer

19 Φεβρουαρίου 2024 PwC Greece

Επιστημονικά πεδία: Θετικές Επιστήμες Πολυτεχνική

Energy Market Analyst

19 Φεβρουαρίου 2024 PwC Greece

Επιστημονικά πεδία: Θετικές Επιστήμες Πολυτεχνική

Data Analyst

19 Φεβρουαρίου 2024 PwC Greece

Επιστημονικά πεδία: Θετικές Επιστήμες Πολυτεχνική

Data Scientist

19 Φεβρουαρίου 2024 PwC Greece

Επιστημονικά πεδία: Θετικές Επιστήμες Πολυτεχνική