Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο των ενεργειών υποστήριξης και συμβουλευτικής στην επιχειρηματικότητα  θα παρασχεθεί εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και διαχείρισης καινοτομίας. Η δημιουργία μίας επιχείρησης σαφώς αποτελεί μια επαγγελματική προοπτική που οδηγεί σε σύνδεση με την αγορά εργασίας, σε αύξηση της απασχόλησης και σε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Επιπροσθέτως η εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων αποφοίτωνερευνητών του Ιδρύματος μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία spinoff εταιρειών με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους αποφοίτους όσο και για το ίδρυμα.

Οι προσφερόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την τρίτη ομάδα στόχο θα είναι:

  • Προσδιορισμός επιχειρησιακού σχεδίου,
  • Δημιουργία ενός βιώσιμου προϊόντοςυπηρεσίας,
  • Αξιοποίηση ανατροφοδότησης για την επιχειρηματική ιδέα,
  • Καθοδήγηση στην διερεύνηση των αναγκών της αγοράς εργασίας,
  • Παρουσίαση επιχειρησιακού σχεδίου,
  • Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο