Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα στελέχη και οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού του Γραφείου Διασύνδεσης παρέχουν είτε μέσω ατομικών συναντήσεων είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συμβουλευτική υποστήριξη σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν την καθοδήγηση και προετοιμασία των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος για την είσοδο τους στην αγορά εργασίας. Τα θέματα αυτά είναι τα εξής:

 

  1. Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και συνοδευτικών εγγράφων (πχ. Cover letter),
  2. Προετοιμασία συνέντευξης
  3. Παροχή πληροφοριών για την αγορά εργασίας
  4. Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο