Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

FAQs

Τι είναι το Γραφείο Διασύνδεσης και ποια είναι η αποστολή του;

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ του χώρου του Πανεπιστημίου Αθηνών και του χώρου της αγοράς εργασίας.

Ποιος είναι ο Σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης;

Να βοηθήσουμε τους φοιτητές και αποφοίτους μας να προσεγγίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, ν’ ανακαλύψουν τις δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν τη δική τους θέση εργασίας στο σύγχρονο, ανταγωνιστικό περιβάλλον ή να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση.

Ποια είναι η αποστολή του Γραφείου Διασύνδεσης

Αποστολή του είναι να ενημερώνει τους φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου μας για θέματα που σχετίζονται με την έρευνα και την εκπαίδευση, με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, καθώς και για πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης. Βασικός άξονας των δραστηριοτήτων του αποτελεί και η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για τον σχεδιασμό σταδιοδρομίας.

Ποιες υπηρεσίες παρέχει το Γραφείο Διασύνδεσης στους απόφοιτους του ιδρύματος;

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  1.  Επικοινωνεί με επιχερήσεις και οργανισμούς και καταγράφει τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ώστε να διευκολύνεται ο φοιτητής στην αναζήτηση απασχόλησης.
  2. Βοηθά και πληροφορεί τον ενδιαφερόμενο σχετικά με την σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και την συνέντευξη.
  3. Παρέχει  ατομική και ομαδική  Συμβουλευτική Υποστήριξη σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και απόφοιτους προκειμένου να διευκολυνθεί η επιλογή των καταλληλότερων γι’ αυτούς επαγγελματικών και εκπαιδευτικών κατευθύνσεων
  4. Διενεργεί μελέτες που αφορούν μεταξύ άλλων την απορροφητικότητα των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

 Το Γραφείο Διασύνδεσης : 

  1. Πληροφορεί για την δραστηριότητα διαφόρων ερευνητικών κέντρων αλλά και δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
  2. Διοργανώνει σεμινάρια επιμορφωτικού χαρακτήρα, ημέρες καριέρας καθώς και μία σειρά άλλων εκδηλώσεων.
  3. Πληροφορεί τους φοιτητές για μεταπτυχιακά προγράμματα.
  4. Ενημερώνει τους φοιτητές για τις διαθέσιμες υποτροφίες και τα κληροδοτήματα.
Υπάρχει κάποιο κόστος για τις υπηρεσίες που παρέχει το Γραφείο Διασύνδεσης;

Δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για τις υπηρεσίες που διαθέτει το Γραφείο Διασύνδεσης.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το προσωπικό του Γραφείου Διασύνδεσης;
Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση career[at]uoa.gr και επίσης τηλεφωνικά στους αριθμούς 2103689686 και 2103689683
Μετάβαση στο περιεχόμενο