Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Πώς παρουσιάζουμε την εκπαιδευτική και επαγγελματική μας πορεία μέσω ψηφιακού προσωπικού φακέλου (e-portfolio)

Οδηγός σύνταξης βιογραφικού σημειώματος

Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής βιογραφικού

Διαταραχή Πανικού στον Εργασιακό Χώρο: πώς την αναγνωρίζω, γιατί συμβαίνει, πώς την αντιμετωπίζω

LinkedIn: Ένα χρήσιμο εργαλείο για την καριέρα σας

Ενεργητική Ακρόαση: Το κλειδί για μία αποτελεσματική επικοινωνία

Η γλώσσα του σώματος και η θετική γλώσσα σε συνέντευξη εργασίας

Νέοι επαγγελματίες – νέες επιχειρήσεις, με έμφαση στη ψηφιακή οικονομία

Συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη διαχείριση κρίσεων

Διαχείριση Άγχους στις Εξετάσεις

Διαχείριση Χρόνου κατά την Εξεταστική Περίοδο

Βιογραφικό Σημείωμα

Συνοδευτική Επιστολή Βιογραφικού Σημειώματος

Δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων: Μία βήμα προς βήμα προσέγγιση

Μετάβαση στο περιεχόμενο