Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

Εξερευνώντας τις μικροεκφράσεις  και τα συναισθήματα  στην καλλιέργεια της διαπραγμάτευσης

Απολογισμός Διαδικτυακής Εκδήλωσης

 Με επιτυχία διοργανώθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών την
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 19.00-20.30 το ενημερωτικό webinar με θέμα: «Εξερευνώντας τις μικρο-εκφράσεις  και τα συναισθήματα  στην καλλιέργεια της διαπραγμάτευσης».

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ανάδειξη της αναγνώρισης των συναισθημάτων μέσω των  μικρο-εκφράσεων, οι οποίες υποστηρίζουν την ομαλή ανάπτυξη της επικοινωνίας στην διαδικασίας  της διαπραγμάτευσης.

Συζητήθηκαν, επίσης, τεχνικές αναγνώρισης μικρο-εκφράσεων και του τρόπου αποτύπωσης ποικίλων
συναισθημάτων στο πρόσωπο του ατόμου.

Τέλος, συζητήθηκε η έννοια της  διαπραγμάτευσης, δεξιότητα σημαντική για την πλοήγηση σε επαγγελματικά περιβάλλοντα καθώς εμπλέκει ένα μοίρασμα συναισθημάτων, σκέψεων και στρατηγικών για να φτάσουμε σε μία win–win κατάσταση.

 

Εισηγήτρια: Ρωξάνη Οικονόμου: Βοdy Language Coach & Microexpressions Trainer

Μπορείτε να δείτε την σχετική παρουσίαση πατώντας τον συγκεκριμένο σύνδεσμο.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε το ενημερωτικό webinar με θέμα: «Εξερευνώντας τις μικροεκφράσεις  και τα συναισθήματα  στην καλλιέργεια της διαπραγμάτευσης». Το συγκεκριμένο webinar θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19.30-21.00.

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη της αναγνώρισης των συναισθημάτων μέσω των  μικροεκφράσεων, οι οποίες υποστηρίζουν την ομαλή ανάπτυξη της επικοινωνίας στην  διαδικασίας  της διαπραγμάτευσης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης ακολουθεί τρία βήματα: την αντανάκλαση συναισθημάτων, την ανάπτυξη σχέσεων και την ανταλλαγή. Η αντανάκλαση συναισθημάτων αφορά την αναγνώριση των συναισθημάτων και τον τρόπο που αυτά, φαίνεται, να επηρεάζουν τις σκέψεις και τις δράσεις μας. Η ανάπτυξη σχέσεων αφορά στην αλληλεπίδραση των ατόμων που βρίσκονται στο «χώρο» της διαπραγμάτευσης, ενώ, τέλος, η ανταλλαγή αφορά στο μοίρασμα συναισθημάτων, σκέψεων και στρατηγικών για να φτάσουμε σε μία winwin κατάσταση.

Εισηγήτρια:

Ρωξάνη Οικονόμου: Βοdy Language Coach & Microexpressions Trainer

Υπερσύνδεσμος Ενημερωτικού Σεμιναρίου:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mefc83aefde4251a8a549c2e851b867a2

Πληροφορίες για το webinar:

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

Την ημέρα και ώρα της διεξαγωγής του ενημερωτικού webinar  θα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο Webex Meetings.

Το ενημερωτικό webinar θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Για να υποβάλλετε ερωτήσεις ή σχόλια προς την εισηγήτρια θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε την φόρμα υποβολής σχολίων της εφαρμογής (chat), η οποία θα είναι διαθέσιμη καθ’όλη την διάρκεια της εκδήλωσης.

Για την εύρυθμη υλοποίηση του σεμιναρίου κατά τη διάρκεια της εισήγησης οι κάμερες και τα μικρόφωνα θα είναι κλειστά.

Για την υποβολή αιτητσης παρακολούθησης και την παροχή για «βεβαίωση παρακολούθησης» παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να μπουν στον σύνδεσμο που παρατίθεται παρακάτω προς συμπλήρωση των στοιχείων τους. Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν στα email σας.

https://forms.gle/PdsmZGTWkZ7wZjMn7

Διοικητική Υποστήριξη Γραφείου Διασύνδεσης

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών