Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

Διοικητική Υποστήριξη

Ματθαίος Παντουβάκης


Ο κ. Μ. Παντουβάκης αποφοίτησε από το Τμήμα Θεολογίας στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών “Κράτος και Δημόσια Πολιτική” με κατεύθυνση διοικητική επιστήμη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.-Π.Ε.Δ.Δ.) του ΕΚΠΑ. Επίσης είναι αριστούχος απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης).

Έχει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων και έχει προβεί σε σχετικές δημοσιεύσεις.

Υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το έτος 2018. Είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των δράσεων και ενεργειών του Γραφείου Διασύνδεσης με τις υπηρεσίες του Ιδρύματος και τη δικτύωση με τα Γραφεία Διασύνδεσης και τις Δομές Σταδιοδρομίας των υπόλοιπων ελληνικών πανεπιστημίων. Επιπροσθέτως ασχολείται με την παρακολούθηση και την προσέλκυση των αποφοίτων σε  δράσεις του Πανεπιστημίου που τους αφορούν αλλά και  στην εφαρμογή και υλοποίηση των διαδικασιών ιχνηλάτησης φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος με βάση τις οδηγίες της ΕΘΑΑΕ, τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και του πλαισίου που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης είναι υπεύθυνος για την υπηρεσία διαχείρισης αγγελιών εργασίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας του Γραφείου.

Βικτώρια Κασβίκη


Η κυρία Βικτώρια Κασβίκη είναι Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας του Γραφείου Διασύνδεσης. Συντονίζει τη συνεργασία των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς για την υλοποίηση των εκδηλώσεων σταδιοδρομίας «Ημέρες Καριέρας», και σχολεία – εκπαιδευτικούς οργανισμούς για την οργάνωση δράσεων ενημέρωσης των μαθητών και γονέων στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επαγγελματικού προσανατολισμού «open days». Επιπροσθέτως είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των ενημερωτικών εκδηλώσεων (σεμιναρίων, webinars κ.α) που αφορούν θέματα διασύνδεσης των αποφοίτων με την αγορά εργασίας.

Η κυρία Κασβίκη εργάζεται από το 2014 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην διοικητική και τεχνική υποστήριξη ερευνητικών έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Τα συγκεκριμένα έργα αφορούν στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Δια Βίου Μάθηση. Είναι Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών της στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έχει ολοκληρώσει τις ετήσιες θεματικές ενότητες Ελληνική Ιστορία , Εισαγωγή στον Πολιτισμό και Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας. Έχει παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιμορφωτικά σεμινάρια στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στο Θεσμό της  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΠΟΨΗ) και το ετήσιο πρόγραμμα Αγγλομαθών Γραμματέων της Σχολής Καρέλλη.