Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

Τεχνική Υποστήριξη

Κωνσταντίνος Αλβέρτος

Ο κύριος Κωνσταντίνος Αλβέρτος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με μεταπτυχιακό τίτλο στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Η διδακτορική διατριβή του εστιάζεται στις τεχνολογίες SWIPT (Simultaneous Wireless Information and Power Transfer) και SLIPT (Simultaneous Light Information and Power Transfer). Έχει εξειδικευτεί σε πληροφοριακά συστήματα με πιστοποιήσεις από Microsoft, CompTIA και Citrix με έμφαση σε τεχνολογίες Cloud, εικονικών Η/Υ και ασφάλεια Η/Υ και δικτύων. Επιπρόσθετα διδάσκει στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ Κυβερνοασφάλεια, Development Operations και Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ.