Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

Επιστημονική Ομάδα Γραφείου Διασύνδεσης

 

Κατερίνα Αργυροπούλου

Έχει κάνει μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει πολυετή ενεργή ενασχόληση με το γνωστικό αντικείμενο της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, καθώς και συμμετοχή σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Στο ερευνητικό και συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις σε ελληνικά και αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά ή αυτοτελείς τόμους, ενώ ανακοινώσεις της έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Είναι μέλος εθνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις σύγχρονες προσεγγίσεις και τα μοντέλα σταδιοδρομίας, στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διερεύνησης και σχεδιασμού σταδιοδρομίας.

Από το 2020 είναι Επιστημονική Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου

O κύριος Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας του ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ με βασικά πτυχία στην Ψυχολογία και τη Φιλοσοφία (ΕΚΠΑ).

Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές (Μ.Εd., M.Phil.) και τρία Διδακτορικά στην Ψυχολογία, τη Φιλοσοφία και το Μάνατζμεντ στο ΕΚΠΑ και στα UMIST και University of Manchester της Μ. Βρετανίας. Ως μεταδιδακτορικός ερευνητής ήταν συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Σήμερα είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής και Οργανωσιακής Ψυχολογίας, Υπεύθυνος του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (ΠΤΔΕ), Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγραμμάτων E-learning του ΕΚΠΑ σε θεματολογία Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης.

Έχει διατελέσει: α) Διευθυντής του Οργανισμού «Επάνοδος» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, β) Ειδικός σύμβουλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), γ) Μέλος επιτροπών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δ) Σύμβουλος επιχειρήσεων κ.ά. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών και κριτής σε επιστημονικά περιοδικά (ελληνικά και διεθνή). Έχει επίσης συμμετάσχει και συντονίσει ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα (π.χ. OSHA, EQUAL, ΨΥΧΑΡΓΩΣ).

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε: οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά, εργασιακή υγεία, παιδαγωγική ψυχολογία, σχολική κουλτούρα/κλίμα και ειδική αγωγή. Έχει πραγματοποιήσει άνω των 250 ανακοινώσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και οι δημοσιεύσεις του (άνω των 2.000 διεθνών ετεροαναφορών) περιλαμβάνουν: 5 βιβλία, 62 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, 174 κεφάλαια σε ειδικούς τόμους και 36 μεταφράσεις στα ελληνικά. Έχει τη διεύθυνση 2 επιστημονικών σειρών σε ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Ως συνεπιμελητής μαζί με τους διακεκριμένους ακαδημαϊκούς Sir C. Cooper, C. Spielberger, H. Eysenck, R. Burke, G. Chrousos, C. Gatrell, B. Kirkcaldy και A. Weinberg έχει εκδώσει 10 διεθνείς τόμους στους οποίους συμμετέχουν περί τους 220 πανεπιστημιακούς καθηγητές και ερευνητές από πολλές χώρες.

Αντώνης Λιβιεράτος

Ο κύριος Αντώνης Λιβιεράτος είναι Επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εξειδικεύεται σε θέματα στρατηγικής των επιχειρήσεων, διαχείρισης καινοτομίας και επιχειρηματικότητάς.

Είναι επιστημονικός σύμβουλος στο Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ.

Σπούδασε Οικονομικά στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (DESS) στη Διοίκηση Τεχνολογίας και Καινοτομίας από το Universite Paris Dauphine (Γαλλία) και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στη στρατηγική νεοφυών επιχειρήσεων (startup) υψηλής τεχνολογίας στο Universite Paris Sud 11 (Γαλλία).

Έχει εργαστεί για πάνω από 15 χρόνια ως σύμβουλος επιχειρήσεων κυρίως για νεοφυείς (startup) επιχειρήσεις. Έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών και στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως το ανοικτό μοντέλο καινοτομίας (open innovation) και την επιχειρηματικότητα.

Σπυρίδων Παπαθανασίου

Ο Σπυρίδων Παπαθανασίου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Ανάλυση Κεφαλαιαγορών». Έχει αποφοιτήσει από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό (MSc, Τραπεζική) αλλά και διδακτορικό (PhD, Χρηματοοικονομικά) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επιπρόσθετα, κατέχει Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης σε θέματα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» και το μεταπτυχιακό «Τραπεζική» από το 2011. Έχει διδάξει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Α.Σ.ΠΑΙΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Επιπρόσθετα, έχει αναπτύξει επιστημονικό υλικό για το Πανεπιστήμιο Αθηνών προσαρμοσμένο στην μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Έχει σημαντική εμπειρία σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και είναι πιστοποιημένος από το ΕΑΠ στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (πχ Moodle, BBB, WIzIQ, Blackboard Collaborate). Επίσης, είναι πιστοποιημένος από το ΕΑΠ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Κατέχει γύρω στα 20 έτη εργασιακής εμπειρίας σε θέματα χρηματοοικονομικά, παράγωγα, επιχειρηματικότητας, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών, αναλύσεων, επενδύσεων, αποτίμησης, διαχείρισης κλπ. Εργάστηκε ως Υπεύθυνος Επενδύσεων αλλά και Ανάλυσης στην Χρηματιστηριακή Solidus, στην Χρηματιστηριακή Prelium, στην Χρηματιστηριακή Value Capital, στην Origin αλλά στην εταιρεία ICAP AE.
Είναι πιστοποιημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε θέματα Επενδυτικών Συμβουλών, Αναλύσεων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων αλλά και ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τους τομείς της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, των χρηματιστηριακών αγορών, των παραγώγων, των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, της τεχνικής ανάλυσης, των εναλλακτικών μορφών επενδύσεων και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
Τέλος, έχει παρουσιάσει άρθρα σε επιστημονικά συνέδρια σε θέματα αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά. Έχει διατελέσει κριτής σε επιστημονικά περιοδικά. Επιστημονικά άρθρα του σε χρηματοοικονομικά θέματα έχουν γίνει αποδεκτά και δημοσιευθεί σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.